Jakość wody

KOMUNIKAT

Informacja o dezynfekcji wody ze stacji uzdatniania w miejscowości Rydzynki.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie informuje, że od dnia 13.01.2022 r. woda dostarczana odbiorcom z ujęcia w miejscowości Rydzynki będzie poddawana dezynfekcji poprzez chlorowanie z wykorzystaniem podchlorynu sodu.

Twardość ogólna wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Tuszyn (aktualizacja czerwiec 2022 r.)

Jednostka

Ujęcie wody Szczukwin

Ujęcie wody Rydzynki

Ujęcie wody

Górki Duże

Ujęcie wody Tuszyn
ul. 3-go Maja

Ujęcie wody Tuszynek Majoracki ul. Wschodnia

mgCaCo₃/l

200

230

220

130

270

mmol/l

2,00

2,30

2,20

1,30

2,70

mval/l

4,00

4,60

4,40

2,60

5,40

°niemieckie

11,2

12,9

12,4

7,3

15,2

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi norma Twardości wynosi do 500 mg/l w przeliczeniu na węglan wapnia. 

  

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY

Rok 2022

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

Rok 2021

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

Rok 2020

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

Rok 2019

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

Rok 2018

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

ZWIK Tuszyn 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn
Telefon: 42 614 30 18

Skip to content