KOMUNIKAT

Informacja o dezynfekcji wody ze stacji uzdatniania w miejscowości Rydzynki.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie informuje, że od dnia 13.01.2022 r. woda dostarczana odbiorcom z ujęcia w miejscowości Rydzynki będzie poddawana dezynfekcji poprzez chlorowanie z wykorzystaniem podchlorynu sodu.

 

Twardość ogólna wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Tuszyn (aktualizacja kwiecień 2021 r.)

Jednostka

Ujęcie wody Szczukwin

Ujęcie wody Rydzynki

Ujęcie wody

Górki Duże

Ujęcie wody Tuszyn
ul. 3-go Maja

Ujęcie wody Tuszynek Majoracki ul. Wschodnia

mgCaCo₃/l

190

150

180

110

230

mmol/l

1,90

1,50

1,80

1,10

2,30

mval/l

3,80

3,00

3,60

2,20

4,60

°niemieckie

10,65

8,41

10,09

6,17

12,90

 

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY

  

Rok 2022

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

  

Rok 2021

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

  

Rok 2020

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

  

Rok 2019

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

  

Rok 2018

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

Skip to content