O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie jest Zakładem Budżetowym Gminy Tuszyn.

Obszarem działania zakładu jest miasto i gmina Tuszyn.

Przedmiotem działania ZWIK w Tuszynie jest :

  •  produkcja i zaopatrzenie w wodę
  •  oczyszczanie ścieków
  •  usługi wodociągowo-kanalizacyjne

Zaopatrzenie w wodę prowadzone jest z ujęć :

  1. Tuszynek Majoracki ul.Wschodnia
  2. Tuszyn ul.3-go Maja
  3. Rydzynki
  4. Górki Duże
  5. Szczukwin

Oczyszczanie ścieków odbywa się w Oczyszczalni ścieków w Tuszynie, ul. Brzezińska 86 A.

Skip to content