Usługi dodatkowe

Cennik usług dodatkowych wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

plik z cennikiem usług dodatkowych do pobrania w formiacie PDF

Uchwała Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków

plik w formacie PDF opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków

 

 

 

ZWIK Tuszyn 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn
Telefon: 42 614 30 18

Skip to content