Tuszyn, dnia 17 marca 2023

UWAGA !

 

Wodociąg publiczny Szczukwin, gmina Tuszyn – woda warunkowo nadaje się do spożycia.

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości: Szczukwin, Kruszów, Głuchów, Garbów, Tuszynek Majoracki ul. Garbowska, Jutroszew, Wodzinek, Wodzin Prywatny, Wodzin Majoracki, Mąkoszyn, Syski

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 13 marca 2023r. z wodociągu publicznego Szczukwin, w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml. W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.  Natomiast  w stacji wodociągowej w Szczukwinie w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

W dniu 16 marca 2023r. przeprowadzono powtórne badanie wody w stacji wodociągowej w Szczukwinie  oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej. W próbce wody pobranej w stacji wodociągowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Szczukwin.

 

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

 

Skip to content