Jakość wody

KOMUNIKAT

Informacja o dezynfekcji wody ze stacji uzdatniania w miejscowości Rydzynki.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie informuje, że od dnia 13.01.2022 r. woda dostarczana odbiorcom z ujęcia w miejscowości Rydzynki poddawana jest dezynfekcji poprzez chlorowanie z wykorzystaniem podchlorynu sodu.

Twardość ogólna wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Tuszyn (aktualizacja czerwiec 2023 r.)

Jednostka

Ujęcie wody Szczukwin

Ujęcie wody Rydzynki

Ujęcie wody

Górki Duże

Ujęcie wody Tuszyn
ul. 3-go Maja

Ujęcie wody Tuszynek Majoracki ul. Wschodnia

mg CaCo₃/l *

160

210

210

120

260

mmol/l **

1,6

2,1

2,1

1,2

2,6

mval/l **

3,2

4,2

4,2

2,4

5,2

°niemieckie **

8,96

11,76

11,76

6,72

14,56

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi norma twardości wynosi od 60 do 500 mg węglanu wapnia /l (mgCaCo₃/l)

* wartość uzyskana z badania laboratoryjnego z dnia 29.06.2023 r.

** wartość uzyskana z przeliczenia na podstawie twardość wyrażonej w mgCaCo₃/l

 

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY

Rok 2023

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

Rok 2022

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

Rok 2021

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

Rok 2020

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

Rok 2019

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

Rok 2018

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy A
strona 1, strona 2

Monitoring wody w zakresie parametrów grupy B

ZWIK Tuszyn 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn
Telefon: 42 614 30 18

Skip to content