Dokumenty do pobrania

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuszyn

 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity

Dokumenty dotyczące obsługi klienta

Dokumenty dotyczące budowy nowego przyłącza

 

 

ZWIK Tuszyn 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn
Telefon: 42 614 30 18

Skip to content