UWAGA !!!

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości Tuszyn dzielnica Tuszyn-Las ul. Wyspiańskiego, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Prusa, ul. Słowackiego, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Krótka, ul. Chłopickiego, ul. Lelewela, ul. Sowińskiego, ul. Pułaskiego, ul. Domowicza, ul. Wąska, ul. Leśna, ul. Poniatowskiego, ul. Pułaskiego, ul. Palestyńska, ul. Poniatowskiego, ul. Południowa, ul. Słoneczna, ul. Karłowicza, ul. Narutowicza, ul. Batorego, ul. Zygmunta Starego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Łokietka, ul. Chrobrego, ul. 3-go Maja, ul. P. Skargi, ul. Bema, ul. Kościuszki, ul. Pabianicka, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Wczasowa, ul. Skłodowskiej, ul.  Antonówka, ul. Jodłowa, ul. Poziomkowa, ul. Letniskowa, ul. Malinowa, ul. Kopernika, ul. Piękna, ul. Poddębina (na odcinku od ul. Pabianickiej do Al. Jana Pawła II), Aleja Jana Pawła II (na odcinku od ul. Poddębina do ul. 3-go Maja)

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

24 listopada 2023 r.

 

Wodociąg publiczny Tuszyn (źródło zasilania SUW Tuszyn, ul. 3 Maja 46) – woda warunkowo nadaje się do spożycia

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 20 listopada 2023r. pobrano próbki wody z wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3 Maja w stacji wodociągowej, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej, oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej. W próbce wody pobranej w stacji wodociągowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml, natomiast w próbce wody pobranej na sieci wodociągowej nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. W powyższych próbkach nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i enterokoków. W dniu 24 listopada 2023r. przeprowadzono powtórne badanie wody w stacji wodociągowej w Tuszynie, ul. 3 Maja 46, w wyniku którego stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml. W badanej próbce nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i enterokoków.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tuszyn (źródło zasilania SUW Tuszyn, ul. 3 Maja 46).

 Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Skip to content