UWAGA !!!

 

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości Tuszyn dzielnica Tuszyn-Las ul. Wyspiańskiego, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Prusa, ul. Słowackiego, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Krótka, ul. Chłopickiego, ul. Lelewela, ul. Sowińskiego, ul. Pułaskiego, ul. Domowicza, ul. Wąska, ul. Leśna, ul. Poniatowskiego, ul. Pułaskiego, ul. Palestyńska, ul. Poniatowskiego, ul. Południowa, ul. Słoneczna, ul. Karłowicza, ul. Narutowicza, ul. Batorego, ul. Zygmunta Starego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Łokietka, ul. Chrobrego,
ul. 3-go Maja, ul. P. Skargi, ul. Bema, ul. Kościuszki, ul. Pabianicka, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Wczasowa, ul. Skłodowskiej, ul.  Antonówka, ul. Jodłowa, ul. Poziomkowa, ul. Letniskowa, ul. Malinowa, ul. Kopernika, ul. Piękna, ul. Poddębina (na odcinku od ul. Pabianickiej do Al. Jana Pawła II), Aleja Jana Pawła II (na odcinku od ul. Poddębina do ul. 3-go Maja)

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

01 grudnia 2023r.

 Wodociąg publiczny Tuszyn, ul. 3 Maja – woda nadaje się do spożycia

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 28 listopada 2023r. na sieci wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3 Maja informuje, że woda w sieci wodociągowej spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3 Maja.

 Sieć wodociągowa zasilana jest z ujęcia wody w Tuszynku Majorackim, ul. Wschodnia 12.

Ujęcie wody w Tuszynie, ul. 3 Maja 46 w dalszym ciągu jest wyłączone z eksploatacji. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody do właściwych parametrów.

Skip to content