Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości Tuszyn dzielnica Tuszyn-Las ul. Wyspiańskiego, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Prusa, ul. Słowackiego, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Krótka, ul. Chłopickiego, ul. Lelewela, ul. Sowińskiego, ul. Pułaskiego, ul. Domowicza, ul. Wąska, ul. Leśna, ul. Poniatowskiego, ul. Pułaskiego, ul. Palestyńska, ul. Poniatowskiego, ul. Południowa, ul. Słoneczna, ul. Karłowicza, ul. Narutowicza, ul. Batorego, ul. Zygmunta Starego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Łokietka, ul. Chrobrego, ul. 3-go Maja, ul. P. Skargi, ul. Bema, ul. Kościuszki, ul. Pabianicka, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Wczasowa, ul. Skłodowskiej, ul.  Antonówka, ul. Jodłowa, ul. Poziomkowa, ul. Letniskowa, ul. Malinowa, ul. Kopernika, ul. Piękna, ul. Poddębina (na odcinku od ul. Pabianickiej do Al. Jana Pawła II), Aleja Jana Pawła II (na odcinku od ul. Poddębina do ul. 3-go Maja)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

29 grudnia 2023r.

Ujęcie wody w Tuszynie, ul. 3 Maja 46 – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 19 grudnia 2023r. na ujęciu wody w Tuszynie, ul. 3 Maja 46 informuje, że woda spełnia wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z ujęcia w Tuszynie, ul. 3 Maja 46.

Sieć wodociągowa wodociągu publicznego w Tuszynie, ul. 3 Maja ponownie będzie zasilana z ujęcia wody przy ul. 3 Maja 46.

Skip to content