Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie informuje odbiorców, że w dniu 11.01.2024 r. doszło do awarii sieci wodociągowej w ul Wschodniej w Tuszynie. W związku z zaistniałą awarią konieczne było wyłączenie ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. Wschodniej zaopatrującego miasto Tuszyn oraz miejscowości Tuszynek Majoracki, Żeromin, Modlica. Obecnie występuje brak wody w obszarze zaopatrywanym w wodę z ujęcia przy ul. Wschodniej. Trwają prace w celu przywrócenia dostaw wody na maksymalnym możliwym obszarze zaopatrywanym z ujęcia wody przy ul. Wschodniej.

Skip to content